สัมมนา “เปลี่ยนน้ำ เปลี่ยนชีวิต” 1

 

มั่นใจแล้วเหรอว่า น้ำที่คุณดื่ม -ใช้อยู่ทุกวันนี้ คือ น้ำที่ดีที่สุด ???

ถ้ายังไม่ชัวร์….คุณต้องมาฟังจากงานนี้

สัมมนา “เปลี่ยนน้ำ เปลี่ยนชีวิต”

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา : 10.00 น. – 17.00 น.

ที่ Enagic Thailand ชั้น 14 ตึก Park Venture (BTS เพลินจิต Exit 2)

 

Speaker

1. อ. ศุภชัย จารุสมบูรณ์ – ที่ปรึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแพทย์ทางเลือก(ประเทศไทย)

2. ภญ ณิฐชมนต์ ภูรีอนันตศักดิ์ – เภสัชกร

3. กัญญาณัฏฐ์ ดุลยรัตน์ – Kangen Water Specialist

4. โชคชัย เจี่ยเจริญ – Global Business Development WhiteBox Business

 

 

Leave a comment

คังเก้นสยาม

ตึกสาทรสแควร์ ชั้น 19 เลขที่ 98 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Kangen Siam© 2022. All rights reserved.