ISO เป็นมาตรฐานระบบการจัดการชั้นนำของโลกที่นำมาใช้ในเกือบทุกอุตสาหกรรม

 

Enagic International ได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 13485

เพื่อการควบคุมคุณภาพและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม Gold Seal Gold Seal สำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์และเป็นสมาชิกที่มีชื่อเสียงในด้านการขายตรง

 

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001

ของเราหมายความว่าระบบการจัดการด้านคุณภาพของเราได้รับการตรวจสอบและทบทวนโดยนายทะเบียนอย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบของเรามุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าผ่านกระบวนการที่ผ่านการรับรองและกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราไม่เคยละทิ้งความมุ่งมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการปรับปรุงสุขภาพและสภาพแวดล้อมของโลกควบคู่กับคุณภาพและการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด

 

 

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001

เป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก การรับรองมาตรฐานนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเราได้จัดทำกรอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำงานเพื่อรักษาความปลอดภัยของวัสดุที่มีภาระสิ่งแวดล้อมต่ำเพื่อลดการใช้ซ้ำและการรีไซเคิลของเสียและเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพื่อป้องกันภาวะโลกร้อน ทีมงานของเราปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พนักงานของเราได้รับการฝึกฝนอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการป้องกันอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมและการทำงาน การปฏิบัติและขั้นตอนทั้งหมดได้รับการรับรองโดยนายทะเบียนอย่างเป็นทางการ

 

การรับรองมาตรฐาน ISO 13485

บ่งชี้ว่าระบบการจัดการคุณภาพของเราแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของผู้บริโภคและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริการที่เกี่ยวข้อง ระบบน้ำ Kangen ปัจจุบันใช้ในโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งในประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน

 

สมาคมคุณภาพน้ำ Water Quality Associations (WQA)

เป็นสมาคมการค้าระหว่างประเทศที่ไม่หวังผลกำไรที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมบำบัดน้ำที่อยู่อาศัยอุตสาหกรรมการค้าและอุตสาหกรรม

WQA มีการเจรจาอย่างใกล้ชิดกับองค์กรอื่นที่เป็นตัวแทนด้านต่างๆของอุตสาหกรรมน้าเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภคข้าราชการและสมาชิกในอุตสาหกรรมได้ดีที่สุด

 

ด้วยการรวมงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดและผลงานฝีมือที่ดีเยี่ยมของประเทศญี่ปุ่น

กับทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุดในชีวิต Enagic ได้บุกเบิกระบบการผลิต Kangen Water®อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2517 Enagic มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาเทคโนโลยีไอออนไนซ์แบบอัลคาไลนในบ้าน

ภารกิจของเราคือการให้สุขภาพที่แท้จริงและสุขภาพระดับสากลด้วยสายผลิตภัณฑ์ Gold-Standard ของเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาธิตสินค้าและทดลองดื่มน้ำฟรี หรือสั่งซื้อได้ที่

คังเก้นสยาม

ตึกสาทรสแควร์ ชั้น 19 เลขที่ 98 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Kangen Siam© 2022. All rights reserved.