ภาวะขาดน้ำ เกิดจากอะไร รักษาได้อย่างไร?

ภาวะขาดน้ำ (Dehydration) ได้แก่ ภาวะที่ร่างกายสูญเสียน้ำ และเกลือแร่บางชนิดจนอวัยวะต่างๆ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จนก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆ ขึ้น

 

ภาวะขาดน้ำเกิดขึ้นได้จาก

การดื่มน้ำน้อย จะทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำหากร่างกายเสียน้ำมากกว่าปกติ เช่น ในหน้าร้อนที่เหงื่อออกมาก หากดื่มน้ำน้อยก็อาจทำให้เกิดภาวะลมแดด หรือ หากดื่มน้ำน้อยในสภาวะปกติ ก็จะทำให้ปริมาณน้ำในเลือดไม่พอต่อการคงความดันโลหิต ดังนั้นเมื่อเราเปลี่ยนท่าทางจากนอนหรือนั่ง เป็นลุกขึ้นยืนทันที ก็จะส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำชั่วคราวทันที (วิงเวียน หน้ามืด จะเป็นลม จนเกิดอาการล้มได้) จากการลดลงของปริมาณการไหลเวียนเลือด เพราะเลือดส่วนหนึ่งไปขังอยู่ที่ขาตามแรงโน้มถ่วงของโลก กลไกนี้ พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ หรือจากการดื่มน้ำน้อยเมื่อมีอาการไข้สูง เป็นต้น

 

ในหน้าร้อนหากดื่มน้ำน้อยก็อาจทำให้เกิดภาวะลมแดด

หรือ หากดื่มน้ำน้อยในสภาวะปกติ

ก็จะทำให้ปริมาณน้ำในเลือดไม่พอต่อการคงความดันโลหิต

 

การเสียน้ำ เป็นสาเหตุของภาวะการขาดน้ำที่พบบ่อยที่สุด เช่น อาการท้องเสีย ที่ร่างกายเสียน้ำ ร่วมกับการเสียเกลือแร่ หรือ การอาเจียนที่มากเกินไป การที่เหงื่อออกมากเกินไป เป็นต้น

ภาวะผิดปกติบางอย่าง หรือ บางโรค ที่ทำให้น้ำและเกลือแร่ในร่างกายซึมออกจากหลอดเลือดเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อ หรือในช่องต่างๆ ของร่างกาย น้ำและเกลือแร่ในหลอดเลือดจึงลดปริมาณลง

 

ภาวะขาดน้ำรักษาได้อย่างไร?

แนวทางการรักษาภาวะขาดน้ำ ได้แก่ การแก้ไขให้ร่างกายมีน้ำเพียงพอ และให้เกลือแร่สำคัญต่างๆ กลับมามีสมดุลตามปกติ ซึ่งได้แก่ การดื่มน้ำมากๆ เพิ่มกว่าปกติ โดยหากเราเลือกน้ำที่ดี มีโมเลกุลเล็ก อย่างน้ำคังเก้น ก็จะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมน้ำเข้าสู่เซลล์ภายในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว นั่นเอง

 

แนวทางการรักษาภาวะขาดน้ำ ได้แก่

การแก้ไขให้ร่างกายมีน้ำเพียงพอ

และให้เกลือแร่สำคัญต่างๆ กลับมามีสมดุลตามปกติ

 

นอกจากนั้น คือ การรักษาสาเหตุ เช่น การให้ยาปฏิชีวนะเมื่อท้องเสียเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น และการรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น การพักผ่อน ให้ยาลดไข้ หรือ ให้ยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก haamor.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาธิตสินค้าและทดลองดื่มน้ำฟรี หรือสั่งซื้อได้ที่

 

คังเก้นสยาม

ตึกสาทรสแควร์ ชั้น 19 เลขที่ 98 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Kangen Siam© 2022. All rights reserved.