เครื่องผลิตน้ำคังเก้น “Kangen Water Machine” สามารถผลิต น้ำได้ถึง 5 แบบ 7 ระดับ

เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวและอวัยวะทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกร่างกาย

“น้ำคังเก้น” ที่ผลิตจาก Kangen Water Machine จากบริษัท Enagic ทั้ง 5 แบบ 7 ระดับนั้นมีเป้าหมายในการใช้งานต่างกัน ดังนี้

1. Kangen Water สำหรับดื่ม เพื่อปรับสมดุลในร่างกาย

  •      1.1 p.H. 8.5 (Alkalize Water) มีความเป็นด่างอ่อน ๆ
  •      1.2 p.H. 9.0 (Alkalize Water) มีความเป็นด่างมากขึ้น
  •      1.3 p.H. 9.5 (Alkalize Water) มีความเป็นด่างเข้ม

2. Clean Water p.H 7.5 มีความเป็นกรดด่างที่สมดุลกัน

3. Beauty Water 5.5 เป็นน้ำที่มีความเป็นกรดอ่อน เหมาะกับการบำรุงผิวหน้า และผิวกาย

4. Strong Acid p.H. 2.5 เป็นน้ำที่มีความเป็นกรดเข้มข้น ใช้เพื่อการฆ่าเชื้อโรค

5. Strong Kangen p.H 11.5 เป็นน้ำที่มีค่าความเป็นด่างที่เข้มข้น ทำความสะอาด อาหาร และอุปกรณ์

 

คังเก้นสยาม

ตึกสาทรสแควร์ ชั้น 19 เลขที่ 98 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Kangen Siam© 2022. All rights reserved.