น้ำที่หมุนเวียนในร่างกาย

เมื่อท่านจะดื่มน้ำ ท่านต้องมั่นใจว่าน้ำดื่มนั้นมีทั้งปริมาณพอเพียง และเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับสุขภาพ ไม่ใช่น้ำดื่มที่สกปรก มีสารพิษเจือปน เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่านได้

จำนวนน้ำดื่มที่ร่างกายต้องการต่อวันเพื่อสร้างความสมดุล (Homeostasis) คิดง่ายๆ คือไม่น้อยกว่าวันละ 8 แก้ว (240 ซีซี หรือ 8 ออนซ์ต่อแก้ว)

 

ซึ่งสภาวะสมดุลของน้ำในร่างกาย คือการที่

น้ำที่ดื่มกับน้ำที่ขับถ่ายออกจากร่างกาย เท่ากันในสภาวะปกติ 

นั่นคือประมาณ 2,500 ซีซี ต่อวันนั้นเอง

 

ซึ่งหากมีการออกกำลังกาย ร่างกายจะเสียน้ำมากขึ้น ทั้งจากเหงื่อและกล้ามเนื้อที่ต้องใช้น้ำ จึงทำให้ต้องดื่มน้ำมากขึ้น ดังนั้น จำนวนน้ำที่ดื่มก็จะมากน้อยกันไปตามลักษณะการออกกำลังกาย

จำนวนน้ำในร่างกายนี้ ถ้าลดลงเพียงร้อยละ 2 ร่ายกายก็จะเริ่มทำงานสับสน แต่ถ้าขาดน้ำถึงร้อยละ 5 การทำงานของร่างกายก็จะบกพร่องไปถึง 30% และหากเสียน้ำมากกว่านี้โดยไม่แก้ไข ก็จะทำให้หมดกำลัง รู้สึกวิงเวียนศรีษะ อาจถึงขั้นหมดสติและตายได้

เมื่อร่างกายเริ่มขาดน้ำ จะรู้สึกว่าน้ำลายแห้งและความไม่สมดุลโดยการขาดน้ำนี้ จะกระตุ้นสมองส่วนล่างให้เกิดความรู้สึกกระหายน้ำซึ่งความรู้สึกกระหายน้ำนี้ เป็นตัวชี้ว่าร่างกายต้องการน้ำซึ่งแก้ไขได้โดยการดื่มน้ำ หากเราขาดอากาศ 3 นาที ก็ตาย ขาดอาหาร 3 เดือนก็ตาย

 

มนุษย์เราจะเสียชีวิต หากขาดน้ำเพียง 3 วัน

ที่สำคัญต้องเป็นน้ำดื่มที่ดีเท่านั้น ที่เราควรบริโภคเข้าสู่ร่างกาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาธิตสินค้าและทดลองดื่มน้ำฟรี หรือสั่งซื้อได้ที่

คังเก้นสยาม

ตึกสาทรสแควร์ ชั้น 19 เลขที่ 98 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Kangen Siam© 2022. All rights reserved.