การดื่มน้ำที่ดี ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้อย่างไร

อนุมูลอิสระนั้น ทางวิชาการถือว่าเป็นตัวป่วนหรือตัวก่ออันตรายต่อสุขภาพโดยทำให้เกิดโรคแห่งความเสื่อม (Degenerative Diseases) การแก่ก่อนวัย (Premature Aging) และถ้ารุนแรงจนกระทบ DNA จะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปของ DNA ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ต้นแบบในการแบ่งตัวของเซลล์ ถ้าแม่พิมพ์บิดเบี้ยวก็ทำให้เซลล์ที่ออกมาใหม่ผิดเพี้ยนจากเดิม อันจะเป็นต้นเหตุของมะเร็ง

 

อนุมูลอิสระนั้นทางวิชาการถือว่าเป็นตัวป่วน

หรือตัวก่ออันตรายต่อสุขภาพ

โดยทำให้เกิดโรคแห่งความเสื่อม การแก่ก่อนวัย 

 

อนุมูลอิสระยังเกิดได้จากสาเหตุอื่นๆ อีก อาทิเช่น มลภาวะ สารเคมี ยาฆ่าแมลง สารปรุงแต่งอาหาร ฯลฯ อนุมูลอิสระจะโจมตีภูมิคุ้มกันและเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย ถ้าร่างกายยังแข็งแรงเพราะอายุยังน้อย ภูมิคุ้มกันจะเข้มแข็งและทนทานต่อสู้ได้ แต่ถ้าอายุมากขึ้น หรือร่างกายอ่อนแอ หรือมีความเครียด ภูมิคุ้มกันไม่สามารถต่อสู้กับอนุมูลอิสระได้ อนุมูลอิสระพร้อมพลังงานจะโจมตีเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เซลล์ทำงานผิดปกติเพราะการทำงานของเยื่อหุ้มเซลล์มีปัญหา ไม่ยอมให้มีการดูดซึม และถ้าอนุมูลอิสระมีเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ก็จะเข้าถึงนิวเคลียสของเซลล์ดังกล่าว และทำอันตรายต่อการแบ่งตัว นอกจากร่างกายจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระมาช่วยเสริมโดยทันที

 

อนุมูลอิสระจะโจมตีภูมิคุ้มกันและเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย

ถ้าร่างกายยังแข็งแรงเพราะอายุน้อย ภูมิคุ้มกันจะยังทนทานต่อสู้ได้

แต่ถ้าอายุมากขึ้น หรือร่างกายอ่อนแอ หรือมีความเครียด

ภูมิคุ้มกันก็จะไม่สามารถต่อสู้กับอนุมูลอิสระได้

 

ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ที่มีประสิทธิภาพหลายชนิด และในกรณีน้ำดื่มก็คือ น้ำแร่ที่มีเซลีเนียม (Selenium) และน้ำแร่ที่เป็นด่าง Alkaline Water (มีค่า ORP = -250 mV) น้ำแร่ที่เป็นด่างพร้อมจะให้อิเลคตรอนประจุลบจำนวนมาก เพื่อไปจับกับอนุมูลอิสระจนหมดสภาพและไม่ก่อให้เกิดอันตรายอีกต่อไป และการที่อนุมูลอิสระได้รับอิเลคตรอนประจุลบ ทำให้กลายเป็นอณูที่เสถียร อนุมูลอิสระก็ไม่ต้องไปแย่งอิเลคตรอนจากเซลล์ปกติใกล้เคียงอีกด้วย ทำให้เกิดความสงบขึ้น

 

ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่า

มีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพหลายชนิด

และในกรณีน้ำดื่มก็คือ น้ำแร่ที่มีเซลีเนียม Selenium

และน้ำแร่ที่เป็นด่าง Alkaline Water

 

ดังนั้นหากได้ดื่มน้ำที่ปริมาณเพียงพอ ก็จะช่วยขับของเสียในร่ายกายที่มีฤทธิ์เป็นกรดออกไป (Acidic Waste) และหากเป็นน้ำที่มีปริมาณอิเลคตรอนสูง ก็จะทำให้อนุมูลอิสระไม่ต้องไปแย่งอิเลคตรอนจากเซลล์ปกติ ซึ่งก็คือคุณสมบัติของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาธิตสินค้าและทดลองดื่มน้ำฟรี หรือสั่งซื้อได้ที่

คังเก้นสยาม

ตึกสาทรสแควร์ ชั้น 19 เลขที่ 98 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Kangen Siam© 2022. All rights reserved.