Kangen Water Strong Acidic pH 2.5 น้ำกรดเข้มข้น

“น้ำคังเก้น” ค่า pH 2.5 หรือ Strong Acidic เป็น “น้ำคังเก้น” ที่มีค่าความเป็นกรดเข้มข้น ใช้เพื่อการฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย ทำความสะอาดแผลสด หรือ แผลกดทับ โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อ บ้วนปาก จำกัดกลิ่น ทำความสะอาดสุขภัณฑ์สาธารณะ ใช้แทนยาฆ่าแมลงในแปลงผักเพื่อให้ได้ผักปลอดสารพิษ นอกจากนั้น ยังสามารถใช้เพื่อล้างอาหารสด รวมถึงเนื้อสัตว์ต่างๆ ได้อีกด้วย

ประโยชน์ของ Kangen Water pH 2.5 (Strong Acidic Water)

  • การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ใช้ฆ่าเชื้อโรคใน มีด เขียง ผ้าขนหนู จาน และผ้าทำความสะอาดห้องครัว ฯลฯ รวมถึงฆ่าเชื้อในบริเวณใกล้เคียง หรือ ห้องครัว ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะพันธุ์เชื้อโรค และหากต้องการทำลายเชื้อโรคให้ได้ดียิ่งขึ้น ก็สามารถทำได้ด้วยการใช้  Strong Kangen Water ล้างก่อนที่จะใช้ Strong Acidic Water
  • สุขภาพ  ด้วย Strong Acidic Water คุณสามารถฆ่าเชื้อต่างๆ ได้ด้วยการใช้น้ำนี้แปรงฟันหรือบ้วนปาก นอกจากนั้น การนำ Strong Acidic Water ใส่ขวดสเปรย์แล้ววางไว้ในห้องน้ำ สำหรับเช็ดทำความสะอาดจุดต่างๆ ก็จะเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีภายในครอบครัวอีกด้วย
  • ใช้ในเชิงพาณิชย์ ร้านเสริมสวย ร้านทำผม ร้านอาหาร วิทยาลัยเกษตร ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ร้านขายของสัตว์เลี้ยง และสถานพยาบาล ต่างก็ได้รับประโยชน์มากมายจาก Strong Acidic Water เพราะน้ำนี้ จะช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำการค้าที่มีคนมาใช้เป็นจำนวนมาก ให้สะอาดและปราศจากเชื้อโรคอยู่เสมอ

คังเก้นสยาม

ตึกสาทรสแควร์ ชั้น 19 เลขที่ 98 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Kangen Siam© 2022. All rights reserved.