น้ำคังเก้น คืออะไร?

เครื่องผลิตน้ำคังเก้น Kangen Water Machine ผลิตโดยบริษัท อีเนจิค ประเทศญี่ปุ่น เป็นสินค้าที่ได้รับการค้นคว้าวิจัย พัฒนา และขายในประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 40 ปี ขายในประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้ว 15 ปี ได้รับใบรับรองว่ามีมาตรฐานสูงที่สุดในโลก ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น ทุกชิ้นส่วนผลิตในโรงงานเดียว (Perfect in one place) ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 14385 ซึ่งอยู่ระดับเดียวกับเครื่องมือแพทย์ (Medical Device) จนได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ และมาตรฐานสูงสุดจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่น

แค่มี Kangen Water Machine อยู่ที่บ้าน

ก็เปรียบเสมือนมีแพทย์ประจำตัวอยู่ข้างกาย

คังเก้นสยาม

ตึกสาทรสแควร์ ชั้น 19 เลขที่ 98 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Kangen Siam© 2022. All rights reserved.