ดื่ม “น้ำอัดลม” เสี่ยงเกิดโรค กระดูกพรุน 

น้ำอัดลมชนิดโคล่ามีฤทธิ์เป็นกรดสูงมาก คือ มีค่าพีเอช เท่ากับ 2.5 (pH2.5) ดังนั้น หากท่านดื่มน้ำอัดลม 1 ขวด ท่านจะต้องดื่มน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ อย่าง น้ำคังเก้น (Kangen Water) ขนาดเท่ากัน 2 ขวด จึงจะสามารถดึงให้ค่าของเลือดในร่างกาย กลับมาอยู่ที่จุดสมดุลอย่างเดิมได้ (ตามปกติเลือดของมนุษย์มีค่า pH 7.4 คือมีความเป็นด่างอ่อนๆ)

 

น้ำอัดลมชนิดโคล่ามีฤทธิ์เป็นกรดสูงมาก

คือ มีค่าพีเอช เท่ากับ 2.5

 

นอกจากนี้ ฟองอากาศที่อัดในน้ำเพื่อให้มีรสซ่าก็ยังเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรด เพราะแก๊ส CO2 จะทำปฏิกิริยากับน้ำเกิดเป็นกรดคาร์บอนิค (Carbonic Acid) ซึ่งร่างกายไม่ต้องการ ในขณะที่น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ จะมีแต่แก๊สออกซิเจนและแก๊สไนโตรเจนละลายอยู่เท่านั้น

 

แร่ธาตุในน้ำอัดลมส่วนสำคัญจะเป็นธาตุฟอสฟอรัส

ในรูปของกรดฟอสฟอริก ซึ่งไม่เหมาะกับสุขภาพ

 

นอกจากนี้ แร่ธาตุในน้ำอัดลมส่วนสำคัญจะเป็นธาตุฟอสฟอรัส (Phosphorus) ในรูปของกรดฟอสฟอริก (Phosphoric Acid) ซึ่งไม่เหมาะกับสุขภาพ แต่ในน้ำแร่จะมีเกลือแร่จำเป็น (Essential Trace Mineral) ชนิดมีประจุไฟฟ้า (Ionic Mineral) ซึ่งร่างกายต้องการ เช่น แคลเซียมไอออน โปแตสเซียมไอออน ฯลฯ ความเป็นกรดสูงของน้ำอัดลมนี้ จะละลายแคลเซียมออกจากฟันและกระดูก เพราะร่างกายจำเป็นต้องสร้างสภาวะป้องกัน (Buffer) โดยดึงแคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน จากกระดูกและฟันมาสร้างเป็นด่าง ถ้าเป็นเด็กก็จะพบว่ามีฟันผุ กระดูกขาโก่ง ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นโรคกระดูกพรุน นั่นเอง

 


บอกรักตัวเองด้วย 3 คำนี้ #ชีวิตติดน้ำ #EP9 #KangenSiam

====== ขับ ปรับ ต้าน=======

ขับ – ของเสียออกจากร่างกาย 

ปรับ – สมดุลในร่างกาย ให้กลับมามีสุขภาพดี 

ต้าน – เพื่อชลอวัย ห่างไกลโรค 

เพราะการมีสุขภาพที่ดี นำมาซึ่งความมั่งคั่งของชีวิต อย่างแท้จริง No Health No Wealth

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาธิตสินค้าและทดลองดื่มน้ำฟรี หรือสั่งซื้อได้ที่

 

คังเก้นสยาม

ตึกสาทรสแควร์ ชั้น 19 เลขที่ 98 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Kangen Siam© 2022. All rights reserved.