Global Healthcare Business Owner

สัมมนาครั้งสำคัญที่จะทำให้คุณเป็น เจ้าของธุรกิจสุขภาพ ระดับโลก
ศตวรรษที่ 21 คือยุคทองของธุรกิจสุขภาพ รายละเอียด

ฟรี : สัมมนา “ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจเงินล้าน”

สิ่งที่มี ‘ราคาแพง’ เป็นอันดับต้น ๆ สำหรับมนุษย์ทุกคนคือ ‘สุขภาพ’ และ ‘เวลา’ รายละเอียด


สัมมนาเรื่อง “ปฏิวัติสุขภาพแนวใหม่ ด้วยน้ำคังเก้น”

น้ำในร่างกายคนเรามีมากถึง 60-70% เราจึงต้องเลือกน้ำที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเราและคนที่เรารัก ดูภาพกิจกรรม


ฟรี : สัมมนาสุขภาพ เรื่อง “น้ำเปลี่ยนชีวิต”

เผยความลับการมีสุขภาพดีจากน้ำคังเก้นที่คุณอาจไม่เคยรู้ น้ำที่เปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลกหลายล้านคน ให้มีสุขภาพดี  ดูภาพกิจกรรม


KangenSiam พาบิน ฟรี! ญี่ปุ่น

Okinawa, Osaka, Kyoto ทริปเดียว หลายเมืองในญี่ปุ่น โปรแรงเฉพาะครอบครัว คังเก้นสยาม เพียงแนะนำเครื่อง K8 กับคนที่คุณรัก 2 เครื่อง บินฟรี 1 ที่นั่ง ลงทะเบียน


สัมมนาเชิงธุรกิจและสุขภาพ 

Free Seminar – How to get Health and turn to Wealth วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ที่ Enagic Thailand รายละเอียด


สัมมนา “เปลี่ยนน้ำ เปลี่ยนชีวิต” ครั้งที่ 1

Free Seminar – Kangen Water : Change Your Water, Change Your Life วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ที่ Enagic Thailand รายละเอียด


สัมมนา “Samurai Kangen Seminar” By Mr. Nakamura

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ที่ Enagic Thailand รายละเอียด

คังเก้นสยาม

ตึกสาทรสแควร์ ชั้น 19 เลขที่ 98 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Kangen Siam© 2022. All rights reserved.