การบำรุงดูแลรักษาเครื่อง

การบำรุงดูแลรักษาเครื่อง Kangen Water Machine สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการทำความสะอาดที่แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ การทำความสะอาดประจำวัน การทำความสะอาดประจำเดือน และการทำความสะอาดประจำปี  นอกจากนี้ การตรวจเช็คและบำรุงรักษา Pre-Filter ก็จะช่วยให้กระบวนการในการปรับสภาพน้ำ ก่อนที่น้ำจะผ่านเข้าสู่เครื่อง Kangen นั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

1. การทำความสะอาดประจำวัน (Daily Cleaning) ให้ทำเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า 

2. การทำความสะอาดประจำเดือน (Monthly Cleaning) ให้ทำเป็นประจำทุกเดือน

https://youtu.be/dUJpm9IKtFI

3. การทำความสะอาดประจำปี (Deep Cleaning) ให้ทำเป็นประจำทุกปี 

การบำรุงดูแลรักษา Pre-Filter

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาธิตสินค้าและทดลองดื่มน้ำฟรี หรือสั่งซื้อได้ทุกช่องทาง

คังเก้นสยาม

ตึกสาทรสแควร์ ชั้น 19 เลขที่ 98 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Kangen Siam© 2022. All rights reserved.